Title:
Col·lecció de cançons populars de mainada amb la llur melodia i explicació
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Igualada
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
29:r
29:r
30:v
30:v
31:r
31:r
32:v
32:v
33:r
33:r
34:v
34:v
35:r
35:r
36:v
36:v
37:r
37:r
38:v
38:v
39:r
39:r
40:v
40:v
41: -
41: -
42: -
42: -
43: -
43: -
44:Contracubierta
44:Contracubierta
1
2