Search

Global search in all collections
Hits: 68
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
[Cançons]
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Cistella, La Pinya
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
Folk-lore de l'Empordà
Sub title:
per al tema núm. VII
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Girona
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Instituto Botánico de Barcelona | Junta de Ciències Naturals | Actes protocol.laris i relacions externes | Relacions amb el sector privat i particulars | Particulars
Doc. archivo:
Cartas de Pius Font Quer dirigidas a Carlos Pau Español, referentes a los resultados de la 3ª exploración botánica que Font i Quer realiza en Marruecos (1929)
Author:
Font i Quer, Pius
Mas Guindal, Joaquín
Pau Español, Carlos
Place of publication:
Barcelona [etc.]
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
Cançons, lletra i notes
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Date of publication:
1916-1917
Place of publication:
Barcelona
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
Recull de cansons
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Lleida
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
[Cançons]
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Castelló, Empordá [Castellón de Ampurias]
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
Col·lecció de cançons populars de mainada amb la llur melodia i explicació
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Igualada
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
[Cançons]
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Castelló, Empordá [Castellón de Ampurias]
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
Cançonetes d'Infants
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Date of publication:
19--
Place of publication:
S.l
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Doc. archivo:
[Cançons]
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Date of publication:
1917-1920
Place of publication:
Girona, La Bisbal
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales

__

Last imports RSS