Search

Global search in all collections
Hits: 12
1
2
Number of volumes:
107
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Number of volumes:
22
Fonds:
Instituto Botánico de Barcelona
Fonds grouping :
Junta de Ciències Naturals
Actes protocol.laris i relacions externes
Relacions amb el sector privat i particulars
Particulars
Number of volumes:
96
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Recuperación y descripción de material gráfico
Recortes de prensa
Number of volumes:
237
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Recuperación y descripción de material gráfico
Goigs
Number of volumes:
1
Date of publication:
1918-1924
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Recuperación y descripción de material gráfico
Number of volumes:
0
Fonds:
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Fonds grouping :
Recuperación y descripción de material gráfico
Fotografías
Number of volumes:
0
Fonds:
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Fonds grouping :
Recuperación y descripción de material gráfico
Postales
Number of volumes:
4056
Fonds:
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Fonds grouping :
Recuperación y descripción de material gráfico
Fotografías
Number of volumes:
786
Fonds:
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Fonds grouping :
Recuperación y descripción de material gráfico
Postales
Number of volumes:
257
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Recuperación y descripción de material gráfico
Estampas, Caricaturas, Imaginería popular, etc.

__
1
2

Last imports RSS