Search

Global search in all collections
Hits: 217
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Date of publication:
19--
Place of publication:
[S.l.]
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Forteza i Piña, Guillem
Date of publication:
1910-1916
Place of publication:
Mallorca
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
El Miracle
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Girona
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Date of publication:
19--
Place of publication:
Reus
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Lleida
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Instituto Botánico de Barcelona | Junta de Ciències Naturals | Actes protocol.laris i relacions externes | Relacions amb el sector privat i particulars | Particulars
Author:
Font i Quer, Pius
Pau Español, Carlos
Place of publication:
Barcelona [etc.]
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Girona
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Batista i Roca, Josep Maria
Date of publication:
192-
Place of publication:
S.l
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales
Fondo de archivo:
Tomás Carreras y Artau | Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya | Cuestionarios sociales
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Cistella, La Pinya
Fonds:
Tomás Carreras y Artau
Fonds grouping :
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Cuestionarios sociales

__

Last imports RSS