Search

Global search in all collections
Hits: 742
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Solsona
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Traver García, Benet
Place of publication:
Vilarreal
Sub title:
El fort farell : La torre roja
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Xalabarder i Serra, Eduard
Place of publication:
Caldes de Montbui
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Griera, Javier
Place of publication:
Sant Bartomeu del Grau
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Duran i Balcells, Josep Mª
Place of publication:
S.n.]
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Taronjí Orfila, Isabel
Place of publication:
Barcelona
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Bosch Roig, Salvador
Place of publication:
Figueras
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Bonet, Alberto
Place of publication:
Vilafranca
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Place of publication:
Enamil?
Sub title:
o representació d'un setje de la ciutat de Viena : ballat pel Penedés
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Bohigas, Pere
Place of publication:
S. Martí Sarroca

__

Last imports RSS