Search

Global search in all collections
Hits: 690
Author:
Ibn Salmūn al-Kinānī, Salmūn b. `Alī
Other authors:
Faṣkawī, Muḥammad b. al-Maḥŷūb al-Zayyānī al-Būḥasasanī al-
Date of publication:
[1845] 1261 de la Hégira
Author:
Ṭalamankī, Aḥmad b. Muḥammad al-
Wāqidī, Muḥammad b. `Umar al-
Date of publication:
[s. f.]
Author:
محمد بن حسن الزبيدي
Muḥammad b. Ḥasan al-Zubaydī
Date of publication:
1043 [1 rabīʽ al-awwal/8 octubre 1043]
Place of publication:
S.l.]
Author:
Ibn ʽĀšir, ʽAbd al-Wāḥid b. Aḥmad
Fechas de edición:
[S. f.]
Author:
Fayyūmī, Aḥmad b. Muḥammad al-
Date of publication:
[1578] 986 de la Hégira
Author:
Salṭī, Muḥyī l-Dīn al-
Date of publication:
1684 [1095 de la Hégira]
Author:
اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدْ بنْ مُحَمَّدِ الْفَخَارِ الجَذَامِي (sic)
ايسى فج ذا احمد ا ذا عيشة
Abū ʽAbd Allāh Muḥammad b. Muḥammad al-Fajār al-Ŷaḏāmī (sic)
[Abū l-Ḥasan ʽAlī al-Ṭulayṭulī]
Other authors:
Isà fijo de Aḥmad y de ʽAīša
Date of publication:
[Sin fecha]
Place of publication:
S.l.]
Date of publication:
[s.f., XVI]
Place of publication:
S.l.]

__

Last imports RSS