Search

Global search in all collections
Hits: 2789
Author:
Abu Abdallah b. Salma b. Gacfar Abu cAlī Alquḍaci Alqaḍī
Date of publication:
[s.a., S. XVI]
Place of publication:
S.l.]
Date of publication:
[s.a., Siglo XVI-SXII]
Place of publication:
S.l.]
Date of publication:
[s.a., Siglo XVI]
Place of publication:
S.l.]
Date of publication:
[s.a., S. XVI]
Place of publication:
S.l.]
Date of publication:
[s.a]
Place of publication:
S.l.]
Author:
ابو زيد عبد الرحمان بن عبد الله الوَغْلِيسي
Abū Zayd ʽAbd al-Raḥmān b. ʽAbd Allāh al-Waglīsī
[Abū Zaid ʽAr. b. A. al-Waglīsī al-Magribī]
Al-faqīh al-qāḏī bi-Ṭurṭūša Abū al-ʽAbbās Aḥmad b. Abī ʽAbd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr b. Jayr al-šahīr bi-Saraqusṭī.
الْفَقِيهِ الْقَاضِي بطُرْطُوشَه ابُو العَبَّاسْ أَحْمَد بْنُ أَبِي عَبْد الله مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْن خير الشَّهِيرُ بِالسَرَقُسْطِي
محمّد بن علي الكُشُوَاندي
Other authors:
Muḥammad b. ʽAlī al-Kušwāndī
Date of publication:
[1431?]
Place of publication:
S.l.?]
Date of publication:
[s.a., S. XVI.]
Place of publication:
S.l.]
Date of publication:
[s.a.]
Place of publication:
S.l.]
Author:
[محمد بن حسن الزبيدي]
[Muhammad b. Hasan al-Zubaydi]
فرج بن عبد الله بن فرج بن عبد العزيز
Other authors:
Faray b., Abd Allah b. Faray b., Abd al-, Aziz
Date of publication:
1339-1349 [740-749/1339-1349]
Place of publication:
S.l.]
Author:
Abū l-Vayr Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad al-Ğazarī al-Dimašqī.
Date of publication:
[s.f., Siglo XVI]
Place of publication:
S.l.]

__

Last imports RSS