Search

Global search in all collections
Hits: 248
Author:
Fašnāwī, Muḥammad b. Muḥammad al-.
Other authors:
ʽĀfiya al-Jumsī, Aḥmad b. ʽAbd al-Salām b. Ḥaŷŷāḥ al-
Date of publication:
[1849-1850] 1266 de la Hégira
Author:
Ibn Luyūn, Saʽd b. Aḥmad
Date of publication:
[1348] 749 de la Hégira
Date of publication:
[s.a.,. S. XVI]
Place of publication:
S.l.]
Author:
اَبُو عبْدِاِللهْ بِن سَلَم بن جعفَرَّ اَبُو [ابن] على القضاعى القاضى
Date of publication:
[s.f., S. XVI]. Fecha de comienzo de transmisión de la obra, f. 3v: “405” [de la Hégira/S. X era]
Place of publication:
S.l.]
Author:
ابو زيد عبد الرحمان بن عبد الله الوَغْلِيسي
Abū Zayd ʽAbd al-Raḥmān b. ʽAbd Allāh al-Waglīsī
[Abū Zaid ʽAr. b. A. al-Waglīsī al-Magribī]
Al-faqīh al-qāḏī bi-Ṭurṭūša Abū al-ʽAbbās Aḥmad b. Abī ʽAbd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr b. Jayr al-šahīr bi-Saraqusṭī.
الْفَقِيهِ الْقَاضِي بطُرْطُوشَه ابُو العَبَّاسْ أَحْمَد بْنُ أَبِي عَبْد الله مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْن خير الشَّهِيرُ بِالسَرَقُسْطِي
محمّد بن علي الكُشُوَاندي
Other authors:
Muḥammad b. ʽAlī al-Kušwāndī
Date of publication:
[1431?]
Place of publication:
S.l.?]
Author:
Cardozo, Abraham Miguel
Moseh ben Sem Tob de Leon
Date of publication:
[16..?]
Author:
Fayyūmī, Aḥmad b. Muḥammad al-
Date of publication:
[1578] 986 de la Hégira
Author:
Ibn Salmūn al-Kinānī, Salmūn b. `Alī
Other authors:
Faṣkawī, Muḥammad b. al-Maḥŷūb al-Zayyānī al-Būḥasasanī al-
Date of publication:
[1845] 1261 de la Hégira

__

Last imports RSS