Search

Global search in all collections
Hits: 208
Fondo de archivo:
Instituto Botánico de Barcelona | Junta de Ciències Naturals | Actes protocol.laris i relacions externes | Relacions amb el sector privat i particulars | Particulars
Doc. archivo:
Cartas de Pius Font Quer dirigidas a Carlos Pau Español (1919)
Author:
Font i Quer, Pius
Pau Español, Carlos
Place of publication:
Barcelona [etc.]
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882
Revistas:
La correspondencia musical
Periodical volume:
La correspondencia musical (A1881-82_N1)
Sub title:
[revista semanal]
Date of publication:
1881-1882

__

Last imports RSS