???MD_TITLE???:
???Cançons populars catalanes inèdites???
???MD_AUTHOR???:
???Carreras y Artau, Tomás???
???Castellà-Roger, Josep M (Josep Maria)???
???MD_PLACEPUBLISH???:
???[S.l.]???
???MD_FONDSSIMPLE???:
???Tomás Carreras y Artau???
???MD_FONDSGROUP???:
???Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya???
???Cuestionarios sociales???