Title:
Libro delle historie ferraresi
Author:
Sardi, Gasparo
Publisher:
Giuseppe Gironi
Date of publication:
1646
Place of publication:
Ferrara