???MD_TITLE???:
???Al-Futūḥāt al-Makiyya allatī fataḥa Allāh bi-hā ʽalà Muḥyī l-Ḥaqq wa-l-Dīn Abī ʽAbd Allah Muḥammad b. ʽAlī Ibn ʽArabī al-Ḥātimī al-Ṭā'ī.???
???MD_AUTHOR???:
???Ibn `Arabi, Muhyi l-Din???
???MD_PUBLISHER???:
???Dār al-Ṭibāʽa???
???MD_YEARPUBLISH???:
???[1876] 1293 de la Hégira???
???MD_PLACEPUBLISH???:
???Būlāq???