Title:
Informe tramès a la Comissió Organiçadora del Museu d'Etnografia de Valencia
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Batista i Roca, Josep Maria
Place of publication:
Barcelona]