Title:
Transcripció d'un vell pergami procedent del Mas Vilaseca
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Other authors:
Griera, Javier
Place of publication:
Sant Bartomeu del Grau