Title:
Contestació donada al Qüestionari nº 11
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Castellà Raich, Gabriel
Place of publication:
Igualada