Title:
السفر الثانِي ِمنْ مُخُتَصَر كِتَاب العَيْن
Author:
محمد بن حسن الزبيدي
Muḥammad b. Ḥasan al-Zubaydī
Date of publication:
1043 [1 rabīʽ al-awwal/8 octubre 1043]
Place of publication:
S.l.]
1:Cubierta
1:Cubierta
2:Guarda
2:Guarda
3:Página en blanco
3:Página en blanco
4:Página sin numerar
4:Página sin numerar
5:Página sin numerar
5:Página sin numerar
6:Página sin numerar
6:Página sin numerar
7:Página sin numerar
7:Página sin numerar
8:Página sin numerar
8:Página sin numerar
9:Página sin numerar
9:Página sin numerar
10:Página sin numerar
10:Página sin numerar
11:Página sin numerar
11:Página sin numerar
12:Página sin numerar
12:Página sin numerar
13:Página sin numerar
13:Página sin numerar
14:Página sin numerar
14:Página sin numerar
15:Página 6 r.
15:Página 6 r.
16:Página 6 v.
16:Página 6 v.
17:Página 7 r.
17:Página 7 r.
18:Página 7 v.
18:Página 7 v.
19:Página 8 r.
19:Página 8 r.
20:Página 8 v.
20:Página 8 v.
21:Página 9 r.
21:Página 9 r.
22:Página 9 v.
22:Página 9 v.
23:Página 10 r.
23:Página 10 r.
24:Página 10 v.
24:Página 10 v.
25:Página 11 r.
25:Página 11 r.
26:Página 11 v.
26:Página 11 v.
27:Página 12 r.
27:Página 12 r.
28:Página 12 v.
28:Página 12 v.