Title:
Contestació donada al Qüestionari nº 11
Author:
Carreras y Artau, Tomás
Castellà Raich, Gabriel
Place of publication:
Igualada
1:r
1:r
2:v
2:v
3:r
3:r
4:v
4:v
5:r
5:r
6:v
6:v
7:r
7:r
8:v
8:v
9:r
9:r
10:v
10:v
11:r
11:r
12:v
12:v