Persistent identifier:
CSIC1484831757925
Structure type:
Fondo de archivo
Title:
Instituto Botánico de Barcelona | Junta de Ciències Naturals | Actes protocol.laris i relacions externes | Relacions amb el sector privat i particulars | Particulars
Series:
Particulars
Fonds:
Instituto Botánico de Barcelona
Fonds grouping :
Junta de Ciències Naturals
Actes protocol.laris i relacions externes
Relacions amb el sector privat i particulars
Particulars