???PI???:
???CSIC1452606577980???
???DOCSTRCT???:
???Revistas???
???MD_TITLE???:
???Anales de ciencias naturales???
???MD_TITLEABBREVIATED???:
???An. cienc. nat???
???MD_TITLEKEY???:
???Anales de ciencias naturales???
???MD_PUBLISHER???:
???Imprenta Real???
???MD_PLACEPUBLISH???:
???Madrid???
???MD_YEARPUBLISH???:
???1801-1804???
???MD_PHYSICALDESCRIPTIONEXTENT???:
???15 v.???
???MD_ISSN???:
???1132-7480???
???PI???:
???CSIC000102881_V20???
???DOCSTRCT???:
???Periodical volume???
???MD_TITLE???:
???Anales de ciencias naturales (tomo 7º, num. 20, abr. 1804)???
???MD_TITLEABBREVIATED???:
???An. cienc. nat???
???MD_TITLEKEY???:
???Anales de ciencias naturales???
???MD_TITLEPARTNAME???:
???Num. Serie, 20???
???CURRENTNO???:
???Num. Serie, 20???
???MD_PUBLISHER???:
???Imprenta Real???
???MD_PLACEPUBLISH???:
???Madrid???
???MD_YEARPUBLISH???:
???1804???
???MD_FREQUENCY???:
???Anual???
???MD_PHYSICALDESCRIPTIONEXTENT???:
???130 p.???
???MD_SHELFMARK???:
???58(02) Cav???
???MD_ISSN???:
???1132-7480???
???MD_NOTEGENERAL???:
???mes de abril de 1804 (tomo séptimo)???
???DC???:
???Museo Nacional de Ciencias Naturales???
???NUMPAGES???:
???136???
???DOCSTRCT???:
???Article???
???MD_TITLE???:
???Descripción del Reyno del Perú???
???MD_SUBTITLE???:
???Libro II???
???MD_AUTHOR???:
???Cobo, Bernabé???
???DC???:
???Museo Nacional de Ciencias Naturales???
???DOCSTRCT???:
???Otros???
???MD_TITLE???:
???Prosigue la descripción de la tierra de los Llanos???
???MD_SUBTITLE???:
???Capítulo X???
???DC???:
???Museo Nacional de Ciencias Naturales???