La femada (abans de la sembra). Traginar els fems (amb la carreta)

La femada (abans de la sembra). Traginar els fems (amb la carreta)


Información