La llupia : joguina en un acte

La llupia : joguina en un acte / arreglada á la escena catalana per Conrat Colomer.


Información