Ejemplar juvenil de pez volador común - Exocoetus volitans

Ejemplar juvenil de pez volador común - Exocoetus volitans


Información