Primo Januari i 1755. E en nieuwe Verdeeling gemaakt om de Rupsen gemakker te , in den de welke einige over eenkomst met elkander habben een daar toe zyn dezeive provisioneel verdeeid, voor Eerst in Gemeene dat zyn alle naakte Rupsen met 16 Pooten

Primo Januari i 1755. E en nieuwe Verdeeling gemaakt om de Rupsen gemakker te , in den de welke einige over eenkomst met elkander habben een daar toe zyn dezeive provisioneel verdeeid, voor Eerst in Gemeene dat zyn alle naakte Rupsen met 16 Pooten


Información