Costums i tractes més usuals referents a bestiar : recull fet a Besalú i comarca de la Garrotxa

Costums i tractes més usuals referents a bestiar : recull fet a Besalú i comarca de la Garrotxa / Llambert Font i Gratacós.


Información