Pez ciemátido - Cyema atrum

Pez ciemátido - Cyema atrum


Información