Ejemplar muy joven de quissona - Squalus blainville Risso, 1827 : vista lateral

Ejemplar muy joven de quissona - Squalus blainville Risso, 1827 : vista lateral


Información