La festa de les espigues. Processó per la vetlla nocturna de Girona

La festa de les espigues. Processó per la vetlla nocturna de Girona


Información