Mostrando 251 - 300 de 388 Registros


 • Autor
  محمد المواق|||Muḥammad al-Mawwāq|||محمد المواق
 • Pie de imprenta
  [S.l.], [s.a.].


 • Autor
  محمد المواق|||Muḥammad al-Mawwāq|||محمد المواق
 • Pie de imprenta
  [S.l.], [s.a.].


 • Autor
  محمد المواق|||Muḥammad al-Mawwāq|||محمد المواق
 • Pie de imprenta
  [S.l.], [s.a.].  • Pie de imprenta
   [s.a.].


   • Pie de imprenta
    [s.a.].


    • Pie de imprenta
     [s.a.].
     • Pie de imprenta
      [S.l.], [S. a., S. XVI].      • Pie de imprenta
       [s.a.].       • Pie de imprenta
        [s.a.].


        • Pie de imprenta
         [s.a.].


        • Autor
         Abū l-Vayr Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad al-Ğazarī al-Dimašqī.
        • Pie de imprenta
         [S.l.], [s.f., Siglo XVI].


        • Autor
         Abū l-Vayr Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad al-Ğazarī al-Dimašqī.
        • Pie de imprenta
         [S.l.], [s.f., Siglo XVI].


        • Autor
         Šarīšī , Aḥmad b. ʽAbd al-Muʼmin al-.
        • Pie de imprenta
         [S. l.], [16..-17..?].


        • Autor
         Filād, Muḥammad b. Aḥmad al-
         Ḥassānī, Muḥā b. Qāsim b. al-Aḥraš al-
        • Pie de imprenta
         [Tetuán (Marruecos)?], [1858] 1274 de la Hégira.


        • Autor
         Abū Muḥammad ʽAbd Allāh b. Naŷm b. Šās
         Yūsuf b. Ibrahīm al-Samarīlī copista
         أبُو مُحَمَّد عَبْدُ الله بْن نَجْم بْن شَأسٍ
        • Pie de imprenta
         [S.l.] : [s.n.], 1457 [10-20 Ramadan 861/1-11 agosto 1457].


        • Autor
         Abū-l-Ḥasan ʽAlī b. Yaḥyà b. al-Qāsim
         الحَسَنَ عَلِي بن يحيى بن الْقَاسِمِ
        • Pie de imprenta
         [S.l.] : [s.n.], S. f. (s. XIII).


        • Autor
         Naṣr b. Muḥammad b. Ibrahīm Alsamarqandī
        • Pie de imprenta
         [S.l.], [1]601.


        • Autor
         Muḥammad b. Ḥasan al-Zubaydī
         محمد بن حسن الزبيدي
        • Pie de imprenta
         [S.l.], 1043 [1 rabīʽ al-awwal/8 octubre 1043].


         • Pie de imprenta
          [S.l.], [S. a., apróx. s. XV].


          • Pie de imprenta
           [S.l.] :, [s.a., S. XVI].


           • Pie de imprenta
            [S.l.], [s.a.].


            • Pie de imprenta
             [S.l.], [S. a., S. XVI].


            • Autor
             Abū l-Qāsim ibn al-Gallāb.
            • Pie de imprenta
             [S.l.], “Lunes, 27 de rabi’ al-awwal / 8 de marzo del año 993”, citado en dos ocasiones en el f. 593r. Corresponde al año 1584 de la era.


             • Pie de imprenta
              [S.l.], [S. f. S. XVI].


              • Pie de imprenta
               [S.l.], [1700-1800].


              • Autor
               Dukkālī, Aḥmad b. Muḥammad al-
               Mayyāra, Muḥammad b. Aḥmad, (1590 ó 91-1661 ó 2).
               Tāwudī, Muḥammad al- (1699 ó 1700-1795).
               ʽUmayrī, Abū l-Qāsim al-
              • Pie de imprenta
               [ca 1850].


              • Autor
               Faṣkawī, Muḥammad b. al-Maḥŷūb al-Zayyānī al-Būḥasasanī al-, cop.
               Ibn Salmūn al-Kinānī, Salmūn b. `Alī (m. 1365 ó 6).
              • Pie de imprenta
               [1845] 1261 de la Hégira.


              • Autor
               Miknāsī, Muḥammad b. `Abd Allāh al- (1435 ó 6-1511 ó 12).
               Tadlāwī, al-Ḥasan b. Raḥḥāl al- (m. 1727 ó 8).
              • Pie de imprenta
               [1899?] [1316 de la Hégira?].


              • Autor
               Naklātī, Ya`qūb b. Sa`īd al-.
              • Pie de imprenta
               [S. f.].


              • Autor
               Aṣmaʽī, ʽAbd al-Malik b. Qurayb al- (740-ca. 828).
               Bahnasī, `Abd al-Wahhāb b. al-Ḥasan al- (m. 1286 ó 7)
               Qūl Aḥmad b. Muḥammad b. Jiḍr.
               Quṭb al-Taḥtānī, Muḥammad b. Muḥammad, (1294 ó 5-1364 ó 5).
              • Pie de imprenta
               [17..?].


              • Autor
               Ibn Mubārak, Aḥmad, cop.
              • Pie de imprenta
               [1785] 1119 de la Hégira.


              • Autor
               Būṣīrī, Šaraf al-Dīn Muḥammad b. Saʽīd al-
               Ŷazūlī, Muḥammad b. Sulaymān al- (m. 1465).
              • Pie de imprenta
               [18..?].


               • Pie de imprenta
                [1449?] [853 de la Hégira?].


               • Autor
                Fayyūmī, Aḥmad b. Muḥammad al- (m.ca.1368).
               • Pie de imprenta
                [1578] 986 de la Hégira .


               • Autor
                Zubaydī, Muḥammad b. al-Ḥasan al- (928 ó 9-989 ó 90).
               • Pie de imprenta
                [15..-16..?].